Behandlingar

OMT- Ortopedisk Manuell Terapi

Sjukgymnasten diagnostiserar problem från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet. Behandlingen görs manuellt (mobilisering). Ett rehabiliteringsprogram utfärdas samt råd ges kring hur du minskar din smärta. En systematisk undersökning görs med ett kliniskt resonemang som leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av akuta och långvariga smärtproblem från rörelsesystemet. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjligheter till eget ansvar

Manuell akupunktur

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Genom socialstyrelsens godkännande 1984 har akupunkturen fått sin givna plats som behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården. Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålen, stimuleras närliggande nerver och vävnaden man stuckit i. Det uppstår en speciell känsla som kan kännas pirrande, utstrålande, domnande eller som en stöt. Denna nålkänsla kallas Deqi och är viktig för resultatet för behandlingen. Då nålar sticks in i akupunkturpunkterna skickas impulser via tunna nerver från det behandlande området till ryggmärgen. Därifrån går impulserna vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen och det ökande antalet impulser börjar hjärnan producera olika ämnen t.ex. kroppseget morfin s.k. endorfin som bl.a. bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen lokalt där nålen sitter. Efter akupunkturstimuleringen upplevs ofta musklerna avspända och många känner sig också lugnare i sinnet. Effekten av akupunktur liknar till stor del de man kan se vid muskelarbete.

Elektroakupunktur

Vid elektrisk akupunktur sätter man nålarna som vid manuell akupunktur och stimulerar dem med svag ström som kopplas till nålarna och du upplever antingen rytmiska muskelsammandragningar vid lågfrekvent stimulering, en surrande känsla vid högfrekvent stimulering eller en blandning mellan hög och lågfrekvent stimulering.

Kinesiologi-tejpning

Kinesiologitejpen appliceras med hjälp av en speciell tejpteknik för att stötta kroppen vid skada, värk och rehabilitering. Genom att tejpen lyfter huden, ökar blodcirkulationen samtidigt som tejpen avlastar onda muskler och leder. Tejpen har en korrigerande effekt samtidigt som tejpen ger möjlighet till full rörelseförmåga. Elasticiteten gör den extra lämplig för fötter och större muskelgrupper som behöver korrigeras eller stabiliseras. Det går att duscha med tejpen som kan sitta kvar upp till 8 dagar.

Basal kroppskännedom ( BK)

BK är en sjukgymnastisk behandlingsmetod som funnits sedan 1980-talet, där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar. Rörelserna är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster och syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. BK stärker förmågan till medveten närvaro( mental närvaro)- att vara här ”här och nu”. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten. BK kan göras både individuellt och i grupp. Vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet visar att metoden kan ha god effekt på vid exempelvis långvarig smärta , stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet.

TENS – Transkutan elektrisk nervstimulering

TENS är en effektiv metod för smärtlindring, TENS utnyttjar nervsystemets egna smärtlindrande mekanismer för att mildra smärta. Goda resultat har observerats vid både akut och långvarig smärta, framför allt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, inre organ eller i nervsystemet. TENS kan användas enskilt eller i kombination med andra behandlingsformer. Det finns högfrekvent, lågfrekvent och modulerad stimulering. Plattor sätts på huden och som skickar impulser genom beröringsnerverna föra att blockera smärtimpulserna. Smärtlindringen är vanligtvis mest effektiv under stimuleringen, men effekten kan även kvarstå efter behandlingen. Den förbättrar även blodcirkulationen.

Djupvärme

Djupvärme är en snabb behandlingsmetod på under 6 minuter. Behandlingen görs med en apparat som skapar högfrekvent växelströmsfält på 1,0 MHZ (långvågsdiatermi), i vilket patienten är en del av kondensatorn under behandlingen. Djupvärmen ger en lokal och djup värme, som omedelbart ökar den lokala cirkulationen, kärlen expanderar, ämnesomsättningen ökar, den kollagena vävnaden blir mer elastisk , muskeltonus sjunker, rörligheten förbättras och smärtan lindras. Behandlingen används vid akuta, subakuta och kroniska skador på muskler och skelett.

Träning av styrka, kondition och rörlighet

Yrsel och balans